• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa

Franchising Sözleşmesi

1. Taraflar:

Bir tarafta Hasan Yekta Gerali – Kâr Enstitüsü, adresi: Rıdvanpaşa Sk. No:6 Işık Ap. Daire:4 Göztepe / Kadıköy / İstanbul (bundan sonra kısaca KARE olarak geçecektir) ile diğer tarafta …………………………….. adresi: ………………………………………………………………………………………..  (bundan sonra Franchise denilecektir.)

 

2. Sözleşme Süresi: 
Sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve fesih ile biter.

 

3. Franchise’in görev yetki ve sorumlulukları 
3.1. Franchise’in görevi KARE’ nin metodolojisini yine KARE’ nin verdiği ana metodolojiye uygun olarak kendisinin veya KARE’ nin bulacağı firmalarda uygulayarak danışmanlık hizmeti vermektir. 
3.2. Projelerin uygulanışı, KARE’ nin vereceği yöntem, eğitim ve know-how’ lara uygun yapılacaktır. 
3.3. Franchise; KARE’ nin tavsiye edeceği ve sonra da onaylayacağı fiyat aralıklarına göre fiyat belirleme ve müşteri kabul etme yetkisine sahiptir. 
3.4. Franchise; işin gerektirdiği yeterlilikte bilgisayar, insan gücü ve benzeri ofis teknolojisini bulundurmak ve kullanmak zorundadır.
3.5. Franchise; işin gereği olan davranışları ve etik kuralları müşteriye göstermek zorundadır. 
3.6. Franchise tarafından KARE’ye ödenecek Franchise giriş bedeli, sözleşmenin imzalandığı gün gösterilecek banka hesabına veya elden defaten ödenir.
3.7. Franchise tarafından bulunan her yeni müşterinin adı ve adresi ile müşteri ile anlaşılan ücret ve ödeme yöntemi ve/veya yapacağı sözleşme, en geç 3 iş günü içinde KARE’ ye e-mail yoluyla bildirilir. 
3.8. Müşterilerden ücret olarak yapılacak tahsilâtların %20’si, tahsilâtı izleyen 5 iş günü içinde KARE’ nin göstereceği banka hesabına veya elden defaten ödenir. 
3.9. Reklâm, tanıtım, pazarlamaya yönelik; görsel, yazılı veya sesli materyaller  uygulanmadan önce KARE’ nin görüş ve onayı alınır. 
3.10. KARE, ihtiyaç gördüğünde, Franchise' in uygulamalarını, Franchise’ in müşterilerinin yanında yapmamak koşuluyla, denetler veya denetletir. Franchise buna itiraz etmeyeceğini ve engel olmayacağını peşinen kabul eder. 
3.11. Franchise, müşterilerin sırlarını üçüncü şahıslara karşı saklamakla yükümlüdür. Aykırı bir durumda Franchise mesul ve sorumlu olduğunu peşinen kabul eder. Aynı şekilde Franchise, işe alacağı elemanlarının da, bu sırları saklamasından sorumludur.
3.12. Franchise, işe alacağı her elemanın onayını KARE’ den almak zorundadır. Onay için gerekli her türlü ulaşım ve konaklama masrafları Franchise’ a aittir.

 

4. KARE’nin görev yetki ve sorumlulukları: 

4.1. KARE, Franchise’ a Kâr Artırma Projeleri ile ilgili dokümanların tamamını verir, öğretir ve 3. şahıslara uygulamasını sağlar. 
4.2. KARE, Franchise’ in başarılı bir yönetim ve kârlılık danışmanı olması için her türlü desteği, eğitimi vermeyi ve koçluk yapmayı taahhüt eder. 
4.3. KARE, sözleşmenin imzalanması ve Franchise bedelinin peşinat kısmının tahsilâtını izleyen, en geç 14 iş günü içinde, projelerin içeriğini, danışmanlık uygulama şeklini kendi belirleyeceği yerde verir. 
4.4. Franchise’ den; iş ile ilgili olup, e-mail yoluyla KARE’ ye gelecek her türlü teknik ve danışmanlıkla ilgili soruları, KARE, en geç 24 saat içinde yanıtlar.
4.5. Franchise’ in hizmet verdiği ilk müşteriler ile ilgili olarak, projelerin danışmanlığı ve yol gösterimi için KARE' nin desteğini isterse, Franchise ile birlikte KARE, ilgili müşterinin ofisinde çalışarak Franchise 'a destek olur. Bu durumda, KARE günlük çalışma ücreti, yol ve konaklama masraflarını, o müşteriden alınacak ücretten tahsil eder. 
4.6. KARE, Franchise'ın teklif verdiği müşterilerden, doğrudan kendisine bir talep gelmesi durumunda, ilgili müşteri bilgisi KARE' ye bildirilmişse, doğrudan bu müşteriye kendisinin teklif / hizmet vermeyeceğini taahhüt eder. Ayrıca Franchise için herhangi bir şehir/bölge sınırlaması yoktur. Türkiye'de her bölgede ve şehirde, KARE' nin onayını almak şartıyla, müşterilere teklif / hizmet verebilir.
4.7. KARE, ilgili Franchise özgeçmişlerini sitesinde (www.karenstitusu.org) yayınlamayı ve Franchise’ in burada karşılıksız reklâmını yapmayı taahhüt eder.
4.8. Franchise, KARE’ nin her türlü metodoloji, bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra, web sitesinde yayınlanan tüm müşteri isimlerini, referansları ve yapılan aktiviteleri kendisinin gibi her türlü şekilde (reklam, konuşma, konferans, makale, müşteri görüşmesi vb.) kullanma hakkına sahiptir. 
4.9. Franchise’ a KARE tarafından orijinal olarak hazırlanmış; “Franchise Sertifikası”,  Franchise ismine kartvizitler, elektronik ortamda Projeler Klasörü verilecektir. 
4.10. Franchise, ilk 4 ay boyunca KARE’ nin kendi firmalarına yapmakta olduğu ve KARE’ nin uygun göreceği tüm projelere ve eğitimlere katılabilir ve bu konudaki (danışmanlık ve eğitmenlik) görgü ve bilgisini uygulamalı bir şekilde artırabilir. Bu süre gerektiğinde karşılıklı anlaşılarak gerektiği kadar uzatılabilir. Amaç Franchise’ in gerekli beceriye sahip olmasıdır.

 

5. Fesih koşulları ve cezalar 

5.1. Aşağıda ilgi çekilen maddelerde belirtilen sürelere, iş tanımlarına veya ödentilere, Franchise’ in uymaması durumunda; KARE sözleşmeyi tek taraflı fesih ederek, Franchise’ den söz konusu danışmanlığı KARE Know-how’ı ve projeleri doğrultusunda yapmamasını talep eder, Franchise buna uymayı peşinen kabul eder. İlgi: 3.2 - 3.3 – 3.6 – 3.7 – 3.8 – 3.9 – 3.10 
5.2. Aşağıda ilgi çekilen maddelerde belirtilen taahhütlere KARE’ nin uymaması durumunda Franchise sözleşmeyi tek taraflı fes ederek, 3.6 maddesi gereği ödediği bedeli geri talep etmeye hak kazanır. KARE, buna uymayı peşinen kabul eder.  İlgi: 4.1 – 4.2. – 
5.3. Aşağıdaki ilgi çekilen maddelerde belirtilen taahhütlere KARE’ nin uymaması durumunda Franchise sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. İlgi: 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.10
5.4. Franchise’ in KARE ile çalışması kendi iradesi ile veya fesih yoluyla biterse, bittiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca aynı veya benzeri bir konuda, Kâr Enstitüsünün metodolojisi ve tablolarını kullanarak danışmanlık yapamaz. Danışmanlık materyallerini çoğaltıp dağıtamaz ve kullanamaz. KARE aksi bir durumu tespit ederse, Franchise, 3.6 maddesinde belirtilen Franchise bedelinin 3 katı kadar cezayı, bir ay içinde KARE’ ye ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

6. Uyuşmazlıkların çözümü  

Uyuşmazlıkların çözümü, öncelikle ve mutlaka tarafların kendi arasında çözülmeye çalışılacak ve bunun için olay/konu bazında öncelikle çözüm süresi müştereken belirlenecektir. Taraflar etik olarak uyuşmazlıklarını kendi arasında çözülmesi gerektiğini peşinen kabul eder. İhtilaf durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 

İş bu sözleşme 6 madde ve 4 sayfadan ibarettir. Bu sözleşme …/…/……. tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

     

Kâr Enstitüsü                                                                        …… Franchise
Hasan Yekta Gerali