• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
HABERLER

Kâr Enstitüsü ile Çalışan Marteks Aylık Karlılığını %60 Artırdı

Yaklaşık 6 aydır Kar Enstitüsü ile Çalışan Marteks aylık karını %60 oranında artırmıştır. (Firmanın onayı ile yayınlanmıştır). Kar Matrisi, Yanlız Ürün çalışması, yeniden yapılanma çalışmaları ve personelin kar bilincini arttırarak sonuça ulaşılmıştır.  Yönetim Kurulu Başkanı "Daha bu bir başlangıçtır" diyor.

Tüm şirket üst yönetiminin katıldığı Pazarlama, Organizasyon ve Finansman projeleri ile ürün yapısı ve satış taktikleri değiştirildi, organizasyon yeniden yapılandırıldı ve fiyatlama mekanizması değiştirildi. Bunlara ilave olarak gerçekleri ölçen ve yönetime doğru mesajlar veren Raporlama Sistemi kuruldu.

Kar artışının büyük bir kısmı satış artışından kaynaklanırken aynı zamanda Brüt kar marjı artmış hem de giderlerinde tasarruf sağlanmıştır.