• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
HABERLER

Unibusiness dergisinin Haziran 2014 sayısında kârlılık ile ilgili yazımız yayınlandı

BİR şirketin kar edebilmesi birçok nedene bağlıdır.
Öncelikle şu soruyu sormalıyız: “Doğru ormanda
mıyız?” Bu sorunun anlamı şudur: Biz, şirket
çalışanları olarak üzerimize düşen her şeyi yapsak
bile, karımız hangi seviyeye gelebilecek ve bu gelinen
seviye yeterli olacak mı? Bu sorunun cevabını sektör
verir, ancak cevap evet ise yola devam edilmeli ve
elden gelen her şey yapılmalıdır. İşletmenin bilgi
ve becerisinin ötesinde olduğu durumlarda eğitim
ve danışmanlık hizmetlerine başvurulmalıdır.
Eğer sorduğumuz sorunun cevabı hayırsa, gerekli
maliyetlere katlanmak suretiyle, yapılmakta
olan işten, sektörden derhal çıkılmalı, elde kalan
sermaye ile farklı iş kollarına yatırım yapılmalıdır.
Yani: “Zararın neresinden dönsen kardır.” Günümüz
koşullarında kar edebilmek, öncelikle insan kaynağına
maksimum önemi vermekten geçer. Çünkü eğer doğru
ormandaysanız, şirketi sırtlayacak ve kar ettirecek
unsur insandır. Dolayısıyla, doğru sektör, ino vasyon,
yeterli bilgi birikimi, teknoloji ve hedef kitlenizin
ihtiyaçlarını karşılama konusundaki beceriniz,
ancak ve ancak doğru insanlarla, gerçek bir ürüne/
hizmete dönüşebilir ve şirketinize kar ettirebilir.
Şirketler, kar etmeleri için, öncelikle raporlama
altyapılarını çok sağlam bir şekilde kurmalılar. Doğru
raporlar, gizli danışmanlarınızdır. Size doğrularınızı,
yanlışlarınızı ve gitmeniz gereken rotayı açıkça
söyleyeceklerdir. Kar, zamanla sürekli azalır. Aslında
bu durum doğanın da kuralıdır: Her sistem bozulma
eğilimindedir. Dolayısıyla, bu noktada faaliyetlerimizi,
süreçlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi, bunları satın
alan müşterilerimizin isteklerini sürekli dinlemek
suretiyle geliştirmek, işletmenin tüm çalışanlarının
ana hedefi olmalıdır.