• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık hizmetlerimiz, konusunda uzman danışmanlarımız ile firmanızın ofislerinde tam günlük çalışmalarla yürütülmektedir. Tüm danışmanlık projelerinde öncelikle firmanızın mevcut yapısı, sektörü, çalışanları, hassasiyetleri üzerinde durulmakta ve mevcut iş yapısını ve yoğunluğunu bozmamaya azami özen gösterilmektedir.

Her çalışma gününün sonunda sizlere bir çalışma günü raporu bırakılmaktadır. Bu raporda çalışmalarımızda neler yapıldığı, hangi konuların öncelikli olarak üzerinde durulması gerektiği, özel tespitlerimiz ve bir sonraki çalışmamıza göre yapılması gerekenler 4N1K prensibine göre sizlere iletilmektedir. 

Tüm projelerde esas amaç kârlılığı arttırmak ve şirketi doğru yönlendirmek amacıyla karar vermeye esas teşkil edecek doğru ve güvenilir bilgiyi ortaya çıkarmak, bu bilgileri yorumlamak ve firma sahibi ve yöneticilerinin karar vermelerine yardımcı olmaktır. 

Tüm proje boyunca firma sahipleri ve yöneticileri 7 gün 24 saat bizleri arayarak fikir danışabilirler, hazırladıkları çalışmaların yorumlarını bizlerden alabilirler. Bu hizmetimizin kapsamı sadece projelerle sınırlı değildir. Her türlü konuda ve kişisel coaching şeklinde de danışmanlarımızın bilgi ve tecrübelerine başvurabilirler.


Mali Performans Kontrolü

Aylık periyotlarla uygulanan bu projemiz raporlama paketi verilerini analiz ederek, firmanın kârlılığını arttırmak üzerine önerilerimizi bir rapor şeklinde sunduğumuz projedir. Bu hizmetin alınabilmesi için Mali Raporlama Paketi Projesi’ nin firmada tamamlanmış olması gerekmektedir.

Proje süresi firma sahibi ve yöneticilerinin isteği üzerine belirlenmektedir. Talep üzerine yıllarca devam edilebileceği gibi istenildiğinde her an projeye son verilebilir. 


Mali ve Finansal Raporlama Paketi

Bu projemizin amacı firmanın performansını doğru şekilde ölçmek ve bu sayede stratejik kararların daha doğru alınmasına yardımcı olmaktır.

Firmaya özel olarak geliştirilecek aşağıdaki rapor formatları ile anlamlı ve karar vermeye esas teşkil edecek raporlama sistemi kurulur:

 1. Bilanço,
 2. Kâr Zarar Tablosu
 3. Başabaş Analizi
 4. Nakit Akış Tablosu
 5. Banka Kredileri Tablosu
 6. Genel Rasyolar
 7. Özgün Rasyolar
 8. Kur Riski İzleme Tablosu
 9. Yönetici Özeti
 10. Bütçe
 11. İstisna Raporları
 12. Vadesiz Hesap Verimliliği
 13. Kâr Merkezleri Analizi
 14. Üretim / Hizmet Performans Raporları

Bu proje firmanın büyüklüğü ve çalışma performansına göre 3-4 ay arasında tamamlanmaktadır.


Satış ve Pazarlama Stratejileri

Bu ana projemizin amacı sadece satışları arttırmak değil, kârlı ve tahsil edilebilir satışları arttırmaktır.

Firmaya özel olarak geliştirilecek;

 

 1. Müşteri ve Ürün Kâr Matrisleri
 2. Şirket ve Ürün Pozisyon Haritaları
 3. Kârlı Prim Sistemi
 4. Alacak ve Risk Yönetimi
 5. ÖZAF Analizi
 6. Fark Yaratma ve Beklentiyi Aşma
 7. Kampanya Yönetimi
 8. Müşteri Ziyaretleri Ölçümü ve Planlanması
 9. Satış Dağılımı Haritaları
 10. Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Analizi
 11. Hedef Kitle Analizi
 12. Satış Arttırma Taktikleri
 13. Satış Kanalları Analizi
 14. Mevsimsellik Analizi
 15. Pazarlama Enstrümanlarının Durumu
 16. Fiyat Kırılımı ve Iskonto Tabloları
 17. Bayi Yönetimi
 18. Marka Yönetimi

projelerinden oluşmaktadır.

 

Bu proje firmanın büyüklüğü ve çalışma performansına göre 3-4 ay arasında tamamlanmaktadır. Raporlama paketi projemizin firmada tamamlanmış olması bu projeyi daha verimli hale getirecektir.


Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Bu projemizin amacı firmanın yönetim ve organizasyon unsurlarını analiz ederek daha verimli hale getirmektir.

Aşağıdaki başlıklar detaylı olarak analiz edilerek firmanın sektörü, çalışanları ve hassasiyetleri dikkate alınarak, daha verimli hale getirmek üzere çalışılacaktır:

 1. SWOT Analizi
 2. Vizyon, Misyon
 3. Organizasyon Şeması
 4. Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar
 5. Toplantılarla Yönetim
 6. Çalışanların görüşlerinden yararlanma, 4/4 lük anketler
 7. Bireysel Performans Sistemi
 8. Personel Verimliliği Analizi
 9. Personel Turnover Oranı
 10. Kilit Personel Yönetimi
 11. Personel İş Sözleşmeleri
 12. Personel İşten Çıkış Değerlendirmesi
 13. Kıdem Tazminatı Yönetimi
 14. Eğitim İhtiyacı Analizi ve Yönetimi
 15. Motivasyon Arttırma Taktikleri
 16. Süreç Analizi, İş Adımlarını Azaltmak
 17. Üst Yönetim İş Planı (Delegasyon)
 18. Ücret Sistemi 

Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi

Bu projemizin amacı firmanın operasyonlarını daha verimli hale getirmektir. Aşağıdaki proje başlıklarında çalışılmaktadır:

 1. Kapasite Hesaplaması
 2. Kapasite Kullanım Oranı Analizi
 3. Duruş Raporu
 4. Fire Raporu
 5. Hurda Raporu
 6. Stok Analizi, Sayım Prensipleri
 7. Kârlı Satın Alma Operasyonları
 8. Outsourcing
 9. Firma Araçları Verimliliği
 10. Gereksiz Aktiflerin Değerlendirilmesi

Gider Sahipleri ve Tasarruf Projesi

 

Bu projemizin amacı firmanın giderlerini kontrol altına alarak sürekli olarak tasarruf edilmesini sağlayacak ve çalışanların tasarruf bilinci edinmesine imkân verecek sistemin kurulması ve sürdürülmesidir.

Proje süresi firma sahibi ve yöneticilerinin isteği üzerine belirlenmektedir. Talep üzerine yıllarca devam edilebileceği gibi istenildiğinde her an projeye son verilebilir.


Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler

Bu projemiz danışmanlık projelerinin tamamını içerir. Öncelikle Raporlama Paketi projesinden başlanır ardından firmanın ihtiyacı ve önceliğine göre diğer projeler yürütülür. Temel amaç firmanın kârlılığını arttırmak ve hayatiyetini devam ettirmek için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Danışmanlık projelerimiz, firmanın büyüklüğü ve çalışma performansına göre 5-9 ay arasında tamamlanmaktadır.

Projelerin bitiminde Mali Performans Kontrolü Projesine devam etmek şirket için çok verimli olmaktadır. 


Online Destek Projeleri

Bu çalışmamız online olarak yapılacak danışmanlık hizmetlerini içermektedir. İçerik, danışmanlık hizmetlerimizle aynıdır. Çalışmalar, uzaktan mail ve telefon ile iletişim kurularak yürütülmektedir. Bu hizmetimizin ücreti, tam gün çalıştığımız danışmanlık hizmetlerine göre daha ekonomiktir. 


Özel Projeler

Firma sahipleri ve yöneticilerinin talebi üzerine özel olarak geliştirilebilecek yukarıdaki konularda veya yönetim danışmanlığı alanında herhangi bir konuda olabilecek özel projelerdir.

Çalışma süresi ve periyodu projenin içeriğine ve firmanın büyüklüğü ve performansına göre özel olarak belirlenir.