• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz NLP teknikleri kullanılarak ve katılımcılarla birebir uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitimlerimiz Kâr Enstitüsü metodolojisi ve İsviçre merkezli "Dynargie" Yönetim Geliştirme ve Danışmanlık firması Know-How ‘ ı ile verilmektedir. 


Kâr Arttırma Yöntemleri (1 Gün)

Bu seminerde, katılımcıların işletmelerinde kârlılıklarını arttırmalarına yönelik, danışmanlık hizmetimizdeki projelerden pratik uygulamalar sunulmaktadır (Yekta Gerali, Murat Keser).


Satış Becerilerinin Geliştirilmesi (1 Gün)

Satıcılarınızın, kârlı satışları arttırmak için nasıl bir satış davranışı ve tutumu içerisinde olması gerektiği, tamamen uygulamalı bir şekilde işlenmektedir (Koray Tulgar).


Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi (1 Gün)

Yöneticilerinizin nasıl daha iyi bir yönetim davranışı ve tutumu içerisinde olması gerektiği, tamamen uygulamalı bir şekilde işlenmektedir (Koray Tulgar).


Krizde Şirket Yönetimi (1 gün)

Kriz dönemlerinde likidite başrollere, kârlılık 2. plana geçer. Bunun öneminin detaylı olarak vurgulandığı bu seminerimizde, krizde şirket yönetimi hakkında detaylı bilgiler ve örnek olaylar sunulmaktadır. Bu eğitimle birlikte nakit akışınızı nasıl düzenleyeceğinizi detaylı olarak göreceksiniz (Yekta Gerali, Murat Keser).