• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa

Murat KESER

11 Kasım 1979 tarihinde doğmuştur. Sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalı olan Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur.2003-2009 yılları arasında çeşitli sektörlerden birçok sanayi kuruluşunda Kalite, Ar-Ge, maliyet düşürme metotları, giderlerin yönetimi ve tasarruf, stok maliyetlerinin düşürülmesi gibi konularda aktif olarak görev yapmıştır.

Çalıştığı şirketlerde karlılığı arttırmak konusunda birçok başarılı proje yürütmüştür. Orta ve üst kademe yöneticileri maliyet ve giderlerin düşürülmesi konusunda motive ederek çalışmalar yapmıştır. Sonuç olarak çalıştığı şirketlerde hammadde alımları dahil tüm giderlerde yıllık ortalama %4 – %5 arasında tasarruf edilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Sürekli iyileştirme prensibiyle, sürekli bir atılımda olunmasına katkıda bulunmuş, firmanın kalkınması konusunda son derece önemli kararlar alınmasında şirket sahiplerini ve yöneticilerini cesaretlendirmiş ve onlara destek olmuştur.

Üretim / Hizmet kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürüterek birçok pratik ve başarılı iyileştirme önerileri getirmiş, orta düzey üretim yöneticilerini bu konuda motive etmiştir. Çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik projeler yürütmüştür.

Son olarak, “Bir aslanın nasıl avlandığını anlamak için ormana gidin, hayvanat bahçesine değil” prensibiyle sahada müşterilerin davranışlarını incelemiş, yorumlamış ve böylece müşterilerin gerçekten ne istediği, neye en çok önem verdiği konusuna yoğunlaşmıştır. Bu sayede edindiği bilgileri Ar-Ge birimine ileterek, faaliyetlerini hangi alanda ilerletmeleri gerektiği konusunda onları yönlendirmiştir.

Tüm bu çalışmalar sırasında çalıştığı kuruluşlarda Süreç Yönetimi, Karar Verme, Ergonomik Üretim Yönetimi, Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi, Giderlerin Yönetimi ve Tasarruf gibi konularda seminerler vermiştir.
6 yıllık yöneticilik tecrübesini organizasyonlarla paylaşmak amacıyla KARE’nin danışmanları arasında yer almıştır.