• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa

Özgül BULUT

03 Ağustos 1976  yılında İzmir’de  doğmuştur.  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni 1998 yılında bitirmiştir. 

Çalışmış olduğu firmalarda ; ISO 9001 kalite yönetim sistemi ,  ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi,  ISO 14001  çevre yönetim sistemi gibi yönetim sistemlerinin firmalarda kurulması için gerekli dokümanların oluşturulması, standartlar ile ilgili eğitimlerin verilmesi, sistemin etkin işleyişinin  kontrolünü sağlayarak sürekliliğini sağlama konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Ayrıca zincirin bir parçası olan tedarikçilerin yerinde denetimlerinin sağlanarak  , tedarikçilerin uygulanan kalite anlayışının bir parçası olmalarını  sağlayan çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Yönetim sisteminin doğru ve etkin  bir şekilde oluşturulması ,  yeterli dokümantasyonun  oluşturularak hantal bir yapının oluşmasının engellenmesi çalışmalarında ana prensibi olmuştur. 

Çalıştığı firmalar genel olarak aile şirketleri olmuştur. Çalışan olarak aile şirketlerinde olan sorunları bizzat  yaşayarak öğrenmesi, kurumsallaşmada temel basamak olan  yönetim sistemlerinin  doğru kurulmasının önemini gösterirken sistemin doğru bir şekilde  uygulanmasının firmalara sağladığı faydaları  görmesi , sisteme  olan inancının artmasını sağlamıştır.

2005 yılından itibaren  yönetim sistemleri, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajanslarına yönelik hibe projelerin hazırlanması, şirketlerde kurumsallaşmanın sağlanması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tecrübesini, organizasyonlarla paylaşmak amacıyla KARE' nin danışmanları arasında yer almıştır.