• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa

Yaşar UĞURLU

25 Haziran 1975 tarihinde Ardahan’da doğmuştur. Kobi ve Bobi statüsünde tekstil, metal, makine firmalarında,   Mali işler ve Muhasebe - Finansman Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Uğurlu ,  Uludağ ve Okan Üniversitesi Ortak protokol kapsamında İşletme yönetimi  (MBA) Yüksek Lisans mezunudur.  Bitirme projesi olarak “Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler ve Bir Örnek Uygulama”   çalışması yapmış, projede değişik değerlendirme  teknikleri kullanarak  yatırım kararı alınıp  alınmamasında ön fizibilite çalışması yapmıştır. Yatırım projelerinin planlanması ve hazırlanması, yatırımım fizibl olup olmadığının belirlenmesi, alternatif projeler arasında değerlendirilmesi konusunda birikim sahibi olmuş, bu alanlarda kendini geliştirmiştir.

Uğurlu, 2014 yılında Pagens Uluslararası Proje Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen ve  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen  Proje Uzmanlığı Sertifika Programını başarıyla tamamlamıştır. Bu  uzmanlık  alanında   Kalkınma ajansları, Kosgeb Endüstriyel uygulama, Kobigel projelerinin hazırlanması ve yürütmesi deneyim ve birikimine  sahiptir.

Çalıştığı Uğurlu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  (SMMM) belgesine sahiptir. Muhasebe sistemlerin kurulumu, mali analiz teknikleri kullanarak üst yönetime firmanın mali ve finansal durumu hakkında raporlar sunarak tavsiyelerde bulunmuştur. Ayrıca çalışmaları boyunca yatırım teşvik belgesi alınması, teşvik belge kapsamında yatırımın devam etmesi  ve belgenin  kapatması çalışması  deneyimine sahiptir.

Uğurlu, ICI tarafından verilen  İç Kontrol Profesyoneli (CICP) belgesine sahiptir. Şirket karlılığı  ve verimliliğinin arttırılması için  risklerini tespit eden,  doğru yöntemler ile risklerini  ölçen ve bunlara yönelik iç kontrollerini değerlendirme altına alan bir kurumda iç kontrol isteminin önemini, iç kontrol sistemlerinin tasarımı, risk yönetimi sistemi nasıl olmalıdır. Alanlarda kendini geliştirmiş ve Çalışma hayatı boyunca kurumsal yönetim ve iç kontrol, stratejik yönetim, risk yönetimi, mesleki faaliyetle ilgili bir çok eğitim ve İç Kontrol sempozyuma   katılmıştır. Bursa Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası  ve Türkiye iç Denetim Enstitüsü  (TİDE) üyesidir.

20 yıllık tecrübesini, organizasyonlarla paylaşmak amacıyla KARE' nin danışmanları arasında yer almıştır.