• Mali ve Finansal Raporlama Paketi
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Fonksiyonel Şirket Yönetimi ve İnsan Kaynakları
 • Üretim ve Hizmet Operasyonları Yönetimi
 • Kâr Arttırma Yöntemleri Tüm Projeler ve Eğitimler
 • Online Destek Projeleri
 • Araştırmacılık herkesin görebildiğini görüp, bunlardan hiç kimsenin düşünemediklerini çıkarmaktır. - Albert S. Gyorgyi
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. - Thomas Edison
 • Yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. - Sokrates
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır, sadece pes etmişlerdir. - Paul Mayer
 • Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. - Peter Marshall
 • Hata değil, çözüm bulun. - Henry Ford
 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. - Peters
 • Çağımızın bir özelliği de, araçların kusursuzluğu yanında amaçların belirsizliğidir. - Albert Einstein
 • Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. - Cicero
 • Başarılı bir takımın bir çok eli ama tek bir beyni vardır. - Bill Bethell
 • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. - Mevlana
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. - Ziya Paşa
MAKALELER

STRATEJİLERİ KARA DÖNÜŞTÜRME METODOLOJİSİ - KAR HARİTALARI

Stratejileri Kara Dönüştürme Metodolojisi
Başarı ile uygulanan "kar stratejileri" bireyleri ve kurumları yüceltirken, başarısız olanları da acımasız biçimde, şirketlerin belirli bir süre içinde yok olmalarına sebep olmaktadırlar.
 
Şirketlerin karı iki temel koşula dayanmaktadır:
 
Doğru oluşturulmuş karlılık stratejileri.
Kar Stratejilerinin etkin uygulanması.
Karlı Stratejinin uygulanması ise ancak çalışanların kısa ve uzun vadeli hedefleri ile tüm aktivitelerin stratejiye yönelik ve onu destekleyici olması ile sağlanır. Ayrıca bu düzenin geçerliliğinin sistematik olarak ölçülebilmesi gerekmektedir. Stratejik yönetim sisteminin başarısı ve etkinliği, stratejilerin oluşum ve uygulama aşamasında bir bütünlük sağlayabilmesi ile değerlendirilir. Bu bütünlüğün sağlanmasında karşılaşılan başlıca güçlükler şunlardır:
 
Kesin ve net olarak belirlenmiş stratejik kar hedefine rağmen organizasyonun bütününün vizyonun harekete geçirilebilmesine katkıda bulunmaması;
Organizasyonlar etkili bir stratejik plana sahip olsalar dahi, bu stratejik planın departman ve bireylerin operasyonel hedefleri ile bütünleşmemesi;
Kullanılan performans ölçüm sistemlerinin şirkete, stratejik hedefine ulaşma  konusunda ne kadar ilerlediğini gösterememesi ve hatalardan öğrenme yoluyla faydalanılamaması.
Balanced Scorecard, vizyon ve stratejilerin uygulamaya dönüştürülmesini sağlayan bir araç ve stratejik yönetimi bütünleyen yeni bir yönetim sistemidir. Dünyada başarısı kanıtlanmış bu sistem, uluslararası iş çevrelerinde dünyaca ünlü birçok şirket tarafından yıllardır başarı ile uygulanmaktadır. İsimden de anlaşıldığı gibi, aslında tabiatın bile dayanağı olan denge, Balanced Scorecard'da da temel unsurdur.
 
Balanced Scorecard kullanım amaçları
 
Kar Stratejilerini netleştirmek ve odaklamak;
Kar Stratejilerini şirket içinde yaymak;
Bölümün Kar hedefleriyle kişisel hedefleri ilişkilendirmek;
Stratejileri uzun dönem hedefleri ve bütçeyle ilişkilendirmek;
Periyodik performans ve strateji değerlendirmeleri yapmak; 
Stratejileri geliştirmek için bilgi toplamak.
"Ölçemezsen yönetemezsin" kavramından yola çıkıldığında, stratejilerin etkin uygulanmasının önündeki en önemli engel, uygun olmayan ölçüm sistemleridir. Geleneksel ölçüm sistemleri tek boyutlu olarak sadece finansal performansı ölçmekte, stratejik yönlendirme ve kararlar bu göstergelere dayanmaktadır. Ancak şirketin mevcut durumunu yansıtmakta yetersiz kalan finansal göstergeler karar almada tek başına kullanıldıklarında karar alıcıları yanlış yönlendirmektedirler. 
 
Balanced Scorecard, stratejik yönetimin sadece finansal göstergelere dayalı yapılamayacağını öngörmekte ve finansal bakış açısını bütünleyen üç ayrı boyutu daha devreye sokmaktadır. Balanced Scorecard'da Finansal boyut, Müşteri boyutu, İç Verimlilik boyutu, ve Öğrenme ve Gelişme boyutlarıyla bütünleştirilmiştir.